Forex, słownik pojęć

Co to jest poziom psychologiczny na Forex?

Zwrotem „poziom psychologiczny” zwykło się określać okrągłą wartość ceny określonej waluty – 1.400 czy 1.500 albo poziomy o mniejszej istotności, w których na drugim miejscu po przecinku występuje „piątka” –… more

Sentyment rynku a średnia krocząca

Korzystam tylko z jednej średniej, inwestując na Forexie. Jej pełna nazwa brzmi – 50-okresowa wykładnicza średnia krocząca (ang. 50 exponential moving average). Na bazie własnych doświadczeniach mogę stwierdzić, że nałożenie… more

Nieprawdziwe przebicia i pułapki na Forex

Ruch ceny na rynku walutowy jest ciągły – zmienia się ona w górę lub w dół, dlatego też przyjmuje się założenie, wedle którego w długim okresie cena nie przekracza pewnego… more

Podstawowe pojęcia rynku walutowego Forex

Pozycja długa – zakup określonej waluty z pary walutowej oraz jednoczesna automatyczna sprzedaż drugiej waluty w określonej parze walutowej. Pozycja długa zastosowana na parze EUR/USD będzie oznaczała zakup euro i… more

Składanie zleceń na Forexie

Zlecenia giełdowe powalają inwestorom kontrolować swoje pozycje inwestycyjne oraz dają gwarancję, że transakcja odbędzie się na określonych warunkach, opartych na wcześniejszej analizie ceny. Jedne zlecenia są stosowane na warunkach autonomicznych,… more

Najważniejsze pojęcia: spread, pozycja, dźwignia oraz loty

Na rynku kapitałowym często się korzysta z czterech bardzo ważnych terminów, jakimi są: spread, pozycja, loty oraz dźwignia. Zacznijmy od pierwszego. Spread to słowo pochodzące z angielskiego, które dosłownie oznacza… more