Formacje Forex – co musisz o nich wiedzieć

Formacje nazywane są specyficznymi układami wykresu cenowego. Tak fachowo nazywa się określone figury, kształty wykresów, które mają znaczenie z punktu dalszego handlowania. Formacje wywołują pewne reakcje u maklerów, które są przewidywalne.

Najwięcej formacji zdefiniowanych zostało przez Japończyków. Zostały one zaobserwowane na wykresach świecowych.

Pierwszym typem jest formacja konsolidacji i kontynuacji trendu. Występują one w trakcie konsolidacji trendów. Dotyczą one kontynuacji aktualnego ruchu cenowego. Jednak ich trudność polega na tym, że nie są tak proste w znalezieniu. Mają one zazwyczaj kształt trójkąta, prostokąta, proporczyków i flag. Niestety często ich kształty nie są regularne. Dlatego do ich oceny potrzeba choć trochę wyobraźni. Nie można ich jednak traktować jako samodzielnych informacji otwarcia pozycji. Są one jedynie potwierdzeniem dla innych obecnych sygnałów powstających przez linie trendu.

Zacznijmy od trójkątów. Formacje te są charakterystyczne zarówno dla tendencji spadkowych, jak również wzrostowych.

Jeśli dochodzi do opuszczenia formacji w formie gwałtownego wzrostu i spadku, co prowadzi do załamania ceny, możemy mówić o pułapce byka (trend zwyżkowy) lub niedźwiedzia (trend zniżkowy). Często w ten sposób dochodzi do powstania lokalnych ekstremum.

Następny typ to prostokąty, które są formacją konsolidacji trendu. Są one możliwe w przypadku trendów bocznych. Kurs tworzą pewne stałe granice, tworzące prostokąt. Jeśli następuje wybicie z takiego prostokąta w kierunku typowym dla dotychczasowego trendu, mówimy o jego kontynuacji. Jeśli dochodzi do wybicia w kierunku przeciwnym, mówimy o załamaniu trendu. Im prostokąt jest dłuższy, tym większe szanse, że powstające z niego wybicie będzie większe.

Ważnym typem są również proporczyki i flagi. Są to zmiany, które pojawiają się w trakcie gwałtownych zmian cen. Mają charakter krótkotrwały. Cena powinna się z nich wybić w trakcie kilku odczytów. Jeśli do tego nie dochodzi, to mamy do czynienia z innym rodzajem formacji. Proporczyki i flagi są trudne do rozpoznania i stosunkowo rzadkie.

Innym typem są formacje odwróconego trendu. Te dotyczą końca trendów i mogą wiązać się z ich załamaniem. Często formacje kończące trend spadkowy są odwróceniem tych kończących trend wzrostowy.

W tej grupie (formacjach odwróconego trendu) wyróżnia się głowę i ramiona, podwójne i potrójne szczyty i dna, spodki i parasole, kliny. Wszystkie pojawiają się na końcach trendu.

Podobnie jak powyżej, również formacje odwróconego trendu, potwierdzają pewne załamanie trendu. Tak samo jak w przypadku formacji konsolidacji nie należy ich traktować jako jedynego sygnału, ale jako potwierdzenia pewnych zachowań rynku. Maklerzy wykorzystują te formacje do rozpoznania ruchów cen, kształtowania się dna i szczytu oraz wskazania momentu na wybicie ceny. Na zakończenie trendów zwyżkowych występują formacje, które określa się jako odwrócone formacje trendów zniżkowych.

Pierwszym typem jest głowa i ramiona. Formację tę tworzą trzy wierzchołki, które kojarzą się właśnie z dwoma ramionami i głową: dwa boczne ramiona są niżej niż głowa. Formację tę najczęściej obserwuje się właśnie na zakończenie długotrwałych trendów. Jeśli zauważymy odwróconą formację głowy i ramion, najprawdopodobniej mamy do czynienia z końcem trendu spadkowego.

Kolejny typ to podwójne (wygląda jak litera M) i potrójne dna (jak litera W) i szczyty: są one częstsze niż powyższy rodzaj „głowa i ramiona”. Tworzą je formacje o kilku następujących po sobie dołkach i wierzchołkach. Niestety jednak jej rozpoznanie nie jest proste, bo kilka następujących po sobie formacji może paradoksalnie stworzyć prostokąt, który świadczy o kontynuacji trendu. W przypadku podwójnego dna i szczytów, gdy formacja przekroczy linię szyi, mamy właściwie potwierdzone załamanie trendu.

Spodki i parasole to kolejny typ formacji, który wyróżnia się zaokrąglonymi szczytami i dnem. Do jego powstania potrzeba większej ilości czasu. Nie jest to również częsta formacja. Niestety formacja ta nie daje jasnych informacji dotyczących trafności podejmowanych decyzji. Zwłaszcza jeśli znajduje się ona w początkowej fazie. Dodatkowa trudność to niewielkie zaokrąglenie, sprawiające, że formacja jest trudna do rozpoznania. Jeśli taka formacja pojawia się na końcu trendu, można uznawać go za zakończony.

Jeśli chodzi o klin, jest to typ, który wskazuje na zbiegające się zawahania cen. Kliny mogą mieć różny kształt. Mogą przykładowo rosnąć lub maleć, przebiegać w górę lub w dół. Zazwyczaj z formacji ten cena wybija się przed osiągnięciem wierzchołka informacji. Formacja w kształcie klina jest sygnałem do zamykania pozycji i realizowania zysków.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Formacje Forex – co musisz o nich wiedzieć, 9.0 out of 10 based on 1 rating

You may also like...