Składanie zleceń na Forexie

Zlecenia giełdowe powalają inwestorom kontrolować swoje pozycje inwestycyjne oraz dają gwarancję, że transakcja odbędzie się na określonych warunkach, opartych na wcześniejszej analizie ceny. Jedne zlecenia są stosowane na warunkach autonomicznych, inne mają zastosowanie wyłącznie w kombinacji z innymi zleceniami. To sprawia, że inwestorzy mogą sprawnie i precyzyjnie ocenić warunki cenowe waluty, które sprawią, że zlecenie będzie aktywne.

Do najbardziej popularnych zleceń na rynku Forex należą:

  • Makret order – to zlecenie, które inwestor składa, jeśli chce natychmiast dokonać transakcji zakupu bądź sprzedaży waluty po cenie rynkowej – czyli po cenie kwotowanej w ostatniej sekundzie notowania. Ten typ zlecenia wykorzystywany jest głównie przy niskich ramach czasowych, kiedy to nie ma wystarczająco dużo czasu, by złożyć dane zlecenie, bądź też kiedy określenie poziomu cen nie jest tak bardzo istotne dla inwestycji. W tym wypadku cena znajduje się w pewnym przedziale i inwestor nie zamierza z większość precyzją określać warunki tego zlecenia.
  • Buy stop – to zlecenie oczekujące, które dotyczy transakcji zakupu. Ten typ zlecenia otwiera tzw. pozycję długą i zostanie zrealizowane w momencie, kiedy cena osiąganie określony poziom powyżej aktualnej wartości. Wartość ta określana jest w czasie składania zlecenia. To bardzo przydatny w praktyce typ zlecenia. Stosując buy stop, inwestor nie jest zmuszony do bacznego obserwowania kursu waluty, czekając aż osiągnie on preferowany przez niego pułap. Dodatkową zaletą tego typu zleceń jest fakt, że w okresie wypełniania się setupów wybicie cenowe jest bardzo gwałtowne, co sprawia, że zakup waluty w preferowanym przez inwestora czasie jest wręcz niemożliwy. To zjawisko wynika ze stosowania automatycznych zleceń aktywacji – określanych również mianem stop.
  • Buy limit – to zlecenie oczekujące, jednak w tym wypadku transakcja zakupu jest realizowana w momencie, gdy cena spadanie na określonych przez inwestora poziom, poniżej swojej wartości aktualnej.
  • Buy stop limit – to kombinacja zlecenia buy stop i buy limit. Transakcja zakupu określonej pary walutowej jest realizowana po cenie wyższej od aktualnej, ale nie wyższej od tej ustalonej na zlecenie. Tego typu zlecenia stosuje się po to, by uniknąć tzw. poślizgu cenowego (ang. slippage).
  • Sell stop – to przeciwieństwo zlecenia buy stop, realizowane gdy cena wzrośnie z aktualnego poziomu do poziomu określonego w zleceniu sell stop.
  • Sell stop limit – to kombinacja sell stop i sell limit. Transakcja sprzedaży wykonywane jest po cenie niższej od aktualnej, ale nie niższej od ceny określonej w zleceniu. Tego typu zlecenia stosuje się po to, by uniknąć tzw. poślizgu cenowego (ang. slippage).
  • Stop loss – to zlecenie asekuracyjne zwane również obronnym. W przypadku transakcji zakupu umieszczane jest poniżej aktualnej ceny. W momencie, gdy cena spadanie do poziomu określonego w zleceniu, pozycja zostanie zamknięta, co chroni inwestora przed dalszymi stratami. W przypadku sprzedaży ma miejsce mechanizm odwrotny – zlecenie zostaje umieszczone poniżej ceny sprzedaży. W momencie, gdy cena wzrośnie do określonego poziomu, pozycja krótka zostaje zamknięta, chroniąc tym samym inwestora przed kolejnymi wzrostami i wynikających z nich stratami.
  • Trailing stop loss – to zlecenie stop loss, które przesuwa się automatycznie poniżej ceny w określonej odległości. W przypadku tego zlecenia straty są ucinane od danej liczby pipsów np. 20 czy 30 pipsów.
  • Take profit – to tzw. przyjmujące zyski zlecenie. W momencie, gdy cena będzie zmierzała w kierunku otwartej pozycji do danej wartości ceny, zlecenie automatycznie zamyka zyskowną pozycję.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

You may also like...