Skuteczne Inwestowanie na Forex – Psychologia Tradera

Jedynym ograniczeniem naszego jutra będą dzisiejsze wątpliwości. Idźmy naprzód z silną
i aktywną wiarą. – Franklin Delano Roosevelt

Sukces lub porażka zależą od dokonania kilku prostych, ale decydujących wyborów. Problem polega na tym, że sama wiedza nie stanowi rozwiązania problemu. Nie wystarczy wiedzieć, co robić. Trzeba konsekwentnie zrobić to, o czym się Wie. Nie wystarczy wiedzieć, jak postępują najwybitniejsi ludzie. Żeby skorzystać z ich przykładu, trzeba wyrobić w sobie te same nawyki oparte na takich samych przekonaniach, celach i sposobach myślenia. Mówiąc krótko, aby powtórzyć ich osiągnięcie, musimy wzbudzić w sobie ten sam pozytywny stan umysłu. Jeśli uda się Tobie zmienić stan umysłu z negatywnego na pozytywny, poczujecie się zupełnie inaczej i przezwyciężając psychologiczne ograniczenia osiągniecie maksymalny poziom skuteczności. Pełne zrozumienie stanu własnego umysłu jest niezbędnym krokiem na drodze do opracowania strategii przemiany i, w dalszym ciągu, do systematycznego uzyskiwania satysfakcjonujących wyników.

Naszym zdaniem wszystko zależy od aktualnego stanu umysłu. Stan umysłu jest odpowiedzialny za to, jak się czujemy w danym momencie, i za to, jak odnosimy się do świata. Taki czy inny stan umysłu nie jest odzwierciedleniem naszych zdolności, ale czynnikiem, który zdolności te kształtuje. Sposób, w jaki myślisz o sobie, łącznie z przekonaniami i oczekiwaniami odnośnie własnych możliwości, ma wpływ na wszystko, co robisz, i wszystko, co Cię spotyka. Zmiana jakości myślenia powoduje zmianę jakości życia, czasem natychmiastowo.

7 Kroków do osiągnięcia sukcesu na rynku Forex

Krok 1 – Określ, czego naprawdę chcesz

 • Jakie są Twoje cele? Co chcesz osiągnąć? Jaki jest Twój cel długoterminowy?
 • Dlaczego osiągnięcie tych celów jest dla Ciebie ważne?
 • Co powstrzymuje Cię w obecnej chwili od ich zrealizowania?
 • Co konkretnie zamierzasz zrobić, by osiągnąć wyznaczone cele dziś i w przyszłości?

Jak jednak powinny zostać sformułowane cele?

 • jasne i precyzyjne
 • usytuowane w czasie
 • pozytywne
 • realistyczne

Aby sprecyzować cele w czasie odpowiedz na następujące pytania?

 1. Jaki jest Twój cel długoterminowy?
 2. Jaki jest twój cel na najbliższy miesiąc?
 3. Jaki jest Twój cel na najbliższy tydzień?
 4. Aby osiągnąć powyższe cele zastosuję następujące strategie?

Krok 2 – Zapisz swoje cele na kartce

Badania naukowe przeprowadzone na Uniwersytecie w Stanford w Stanach Zjednoczonych wykazały, że zapisanie własnych celów na papierze wzmacnia zaangażowanie i powiększa szansę na ich osiągnięcie. Podczas zapisywania celów na kartce, dzieje się coś niewirygodnego w drodze między mózgiem a dłonią. Umacniasz swoje przekonania i pogłębiasz wiarę, że cele są możliwe do osiągnięcia. Sama czynność zapisywania celów daje Ci poczucie kontroli i władzy. Zapisane cele wzmacniają w Tobie postanowienie i determinację, by za wszelką cenę je osiągnąć.

Krok 3 – Określ cenę, jaką zamierzasz zapłacić za osiągnięcie swojego celu.

Sporządź listę wszystkiego, co będziesz musiał zrobić, jeśli chcesz by cel stał się rzeczywistością. Czy chcesz codziennie rano wcześniej zaczynać działać na rynkach finansowych? A może będziesz siedział wieczorami? Czy zamierzasz wziąć udział w jakiś kursach? Jakie będziesz stosował system zarządzania? Jakie będziesz płacił podatki? Czy decydujesz się odejść z pracy i zająć się tylko inwestowaniem? Jakie inne koszty mogą pojawić się w osiągnięciu wyznaczonego celu? Wszystko zapisz

Krok 4 – Opracuj szczegółowy plan

Opracuj plan na piśmie. Zdolność zapisywania celów i tworzenia planów ich realizacji to główna umiejętność gwarantująca sukces. Plan zaczyna się od listy wszystkich rzeczy, które będziesz musiał zrobić, by osiągnąc cel. Uporządkuj listę według ważności i kolejności.

Krok 5 – Działaj zgodnie z planem

Podejmij działania w kierunku osiągnięcia celu. Gdy już wyznaczyłeś sobie cel, zapisałeś go, określiłeś cenę, którą zamierzasz zapłacić, i opracowałeś plan, przejdź natychmiast do działania.

Krok 6 – Zrób coś każdego dnia, aby przybliżyć się do Twojego celu

Każdego dnia zrób coś, co przybliża cię do najważniejszego celu. To kluczowy element sukcesu, który zapewnia energię i entuzjazm. Twoim zadaniem, jest dotrzeć do miejsca, w którym naprawdę uwierzysz w moc własnych nieograniczonych umiejętności i zdolności, a jedyny sposób polega na konsekwentnym podejmowaniu działań każdego dnia, bez przerwy.

Krok 7 – Trzymaj mocno określony kierunek działania

Z góry postanów, że gdy już zaczniesz dążyć do celu, to będziesz trzymał obrany kierunek działania. Cele i plany możesz zmieniać elastycznie. Najważniejsze, abyś podążał w słusznym kierunku. Jak tylko zaczniesz, to szybko zaobserwujesz jakie dokonujesz zmiany w swoim życiu. Wszelkie pojawiające się problemy na drodze, od dzisiaj będą dla Ciebie wyzwaniami. Jeśli mocno utwierdzisz się w tym przekonaniu, to z góry będziesz zakładał, że znajdziesz sposób na rozwiązanie.

Emocje na rynku Forex

Emocje to silne, względnie nietrwałe, świadome lub nieświadome uczucia i wzruszenia o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, strachu). Zwykle odróżnia się je od uczuć, które są bardziej świadomą interpretacją emocji, oraz od mniej intensywnego i z reguły krótkotrwałego nastroju. Gdy stan silnego pobudzenia emocjonalnego przekroczy określony próg, myśli podporządkowują się emocjom. Na przykład im bardziej się złościsz, tym więcej gniewnych myśli wytwarza nasz umysł, a im bardziej narasta złość, tym trudniej przemówić sobie do rozsądku.

Radość może wywołać równie „zniekształcone” lub irracjonalne myśli, jak niepokój. Dlatego też nigdy nie należy podejmować pochopnych decyzji „na gorąco”, zarówno pod wpływem rozczarowania, jak i radości. W chwilach euforii nie nachodzą nas smutne myśli, a w chwilach przygnębienia nie stać nas na optymizm. W obu przypadkach brakuje obiektywnej oceny sytuacji.

Źródła emocji

(głównym źródłem emocji są wszelkie bodźce odbierane przez nasze zmysły)

 • przedmioty lub obiekty, które nie budziły wcześniej żadnych uczuć, np. kontakt z jeziorem jest emocjonalnie obojętny jesienią, ale w czasie letnich upałów jest źródłem przyjemności. Dla kogoś, kto tonął, jezioro może kojarzyć się z lękiem etc.
 • potrzeby – dążenie do ich zaspokojenia wywołuje emocje. Kiedy wydaje się, że potrzeba może być zaspokojona pojawia się radość, podekscytowanie, duma, natomiast gdy potrzeba napotyka blokadę – smutek, żal, lęk, złość,
 • JA – można siebie lubić, nienawidzić, być z siebie dumnym, złościć się na siebie. Przekonania żywione o sobie, stopień, w jakim jesteśmy bliscy tego, jakimi chcielibyśmy być
 • słowa – mogą działać podobnie jak czyny i wywoływać emocje: radość, żal, wstyd, lęk, poczucie winy.

Czynniki najbardziej sprzyjające inwestorowi w realizacji zamierzonych celów to:

 • pozytywne myślenie
 • koncentracja uwagi na pojawiające się sytuacje lub okazje na wykresach
 • wybranych walorów finansowych
 • jasne i czytelne zasady
 • konsekwencja potwierdzona działaniem (każdego dnia, bez przerwy)
 • konkretny plan sporządzony na kartce
 • właściwa strategia zarządzania (chronimy kapitał przed utratą)
 • pewność siebie
 • mocne ugruntowane oczekiwania i konkretne cele wyszczególnione w czasie
 • bardzo dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego
 • inwestowanie z pasją

Wymienione czynniki sprzyjają pełniejszej kontroli naszego stanu emocjonalnego.

Żelazne zasady Tradera na rynku Forex:

 1. Trzymam się ustalonych zasad i reguł.
 2. Podejmuję decyzję inwestycyjne na podstawie, tego co przedstawia mi
  wykres (struktura, geoemtria, formacje świecowe, overbalance).
 3. Koncentruję się na metodach i narzędziach do osiągnięcia sukcesu, a
  nie na ich wynikach.
 4. Za wszelkie podjęte decyzje na rynku tylko „JA” jestem odpowiedzialny.
 5. Ćwiczę stan umysłu rano i wieczorem, każdego dnia.

Dobre praktyki w pracy tradera Forex

 1. Codziennie kontroluj sytuacje na rynku.
 2. Regularnie badaj historie rynków (szukaj potwierdzeń słuszności stosowania strategii).
 3. Stale podwyższaj własny poziom wiedzy i umiejętności.
 4. Z każdych zagrań wyciągaj dobre wnioski.
 5. Utrzymuj porządek i czytelność na wykresach w platformach inwestycyjnych.
 6. Bierz pełną odpowiedzialność za swoje podjęte decyzje.
 7. Dbaj o jakość zarządzania własnymi pieniędzmi.
 8. Zawsze zapisuj informacje w zestawie notatnika tradera (zagrania,emocje, osiągnięcia, marzenia i cele).
 9. Nagradzaj się za wszystkie swoje osiągnięcia i straty (każdy element jest ważnym procesem nauki).
 10. Graj dla przyjemności, a nie z konieczności.
 11. Dbaj regularnie o zdrowie psychiczne i fizyczne (relaks, dieta, sport).

Fragmenty Materiału z prezentacji http://www.jaguartrend.pl/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Skuteczne Inwestowanie na Forex - Psychologia Tradera, 9.0 out of 10 based on 1 rating

You may also like...