Teoria Fal Elliota na rynku Forex

Ralpf Nelson Elliott (1871-1948) opracował swoją teorię w
latach trzydziestych XX wieku, próbował w niej uwzględnić aspekt
psychologiczny zachowaniu uczestników rynku. Teoria Fal Elliotta jest przede
wszystkim analizą ruchów rynku giełdowego w kontekście psychologii tłumu.
Dostrzegł on występowanie pięciu fal wzrostowych podczas hossy i trzech fal
spadkowych podczas bessy.
Elliott doszedł do wniosku, że wynikający stąd schemat 5-3 stanowi prawo
natury.
Dostrzegł on, że formacje cenowe zazwyczaj obejmują dynamiczny ruch w
trzeciej fazie hossy lub bessy i wywnioskował, że formacje te podlegają
pewnym wyraźnie określonym zasadom, które można wykorzystać w
dokonywaniu transakcji i określania kolejnych prawdopodobnych sekwencji
w jakich będzie się poruszał rynek.

Trzy podstawowe elementy fal to :
• Kształt – najważniejszym aspekt całej teorii, czyli formacja fali
• Proporcje – analizę proporcji wykorzystujemy przy określaniu zasięgu przyszłego
ruchu cen, czego dokonujemy, mierząc relacje pomiędzy
poszczególnymi falami
• Czas – relacje w czasie, można wykorzystywać do potwierdzenia formacji fal i
proporcji.
Elliot twierdził „wszystkie fale tego samego stopnia są zależne od siebie
zarówno pod względem czasu jak i ceny”
fale elliota

pełnego cyklu impulsu-korekty można opisać je w następujący sposób:
fala 1 – nadzieja
fala 3 – pewność
fala 5 – chciwość
Dzielące je dwie fale korekty to:
fala 2 – gasnące nadzieje
fala 4 – wątpliwości.

pierwsza fala

Fala 1 – na rynku dominuje nadzieja, że skończył się już trend spadkowy. Jednak rozpoczęty trend wzrostowy często jest niezbyt silny

fala druga

fala 2 – okres gasnącej nadziei, trwające spadki wydają się potwierdzać ogólne przekonanie, że rynek jest słaby i nie ma szans na wzrosty. Fala ta nie dociera jednak do poziomu, z którego rozpoczyna się fala 1 i ceny ponownie zaczynają wzrastać.

fala trzecia

W momencie, gdy fala 3 przebija szczyt fali 1 w uczestnikach rynku zaczyna się jednak rodzić pewność, że trend
faktycznie się zmienił. Dopiero wtedy można mówić o fali 3. Ściślej – można mówić tylko o tym, że prawdopodobnie zakończył się trend spadkowy i że prawdopodobnie jesteśmy w jednej z pod fal kolejnego rynku byka. To przekonanie powoduje wzrost pewności siebie, inwestorzy poczynają sobie śmielej i pewniej, a w przekonaniu tym dodatkowo utwierdzają ich osiągnięcie w ostatnim czasie zyski.

fala czwarta

Fala 4 to wyraz wątpliwości. Dochodzi do korekty, która zaczyna podważać podstawy istniejącego trendu. Sama korekta to rzecz normalna, jednak gdy jej rozmiar staje się większy niż poprzednich korekt w ostatnim okresie, to na rynek wkracza nerwowość i niepewność co do możliwości dalszej kontynuacji wzrostów.

UWAGA – fala 4 nie może zachodzić na falę 1. Jeżeli na naszym wykresie tak się dzieje, to liczenie jest błędne i należy je poprawić.

fala piąta

Fala 5 – chciwość, pojawia się w chwili, gdy ceny powracając do trendu wzrostowego, przebijają szczyt fali 3. To rodzi w uczestnikach rynku przekonanie o sile i trwałości istniejącego trendu. Im silniejsza jest ta postawa, tym agresywniejsze i pełne pewności siebie zachowania możemy wtedy zaobserwować. Rynek ogarnia chęć osiągnięcia szybkiego i łatwego zysku. Im dłuższa jest fala 5 w stosunku do fali 3 tym silniejsza będzie korekta, jaka nastąpi po fali 5.

fala a

fala A to faza strachu. Na rynku, który wzrastał zbyt długo i który zaszedł za daleko po raz kolejny dochodzą do głosu
wątpliwości jego uczestników. Czy te akcje nie są zbyt “drogie”? Czy moje pozycje nie są zbyt duże? Pozytywne odpowiedzi powodują, że po raz kolejny dochodzi do redukowania zawartości portfeli. Z punktu widzenia Teorii Fal nie jest ważne, czy do wyprzedaży dochodzi w panice czy też powoli. Istotne jest natomiast to, że po 5 fali impulsu ponownie zrodziły się wątpliwości. Ma też duże znaczenie to czy fala 5 była euforyczna, czy też spokojna. Im więcej euforii, tym potencjalnie silniejsze spadki w fali A.

fala B

Fala B rodzi się w czasie, gdy dochodzi do uspokojenia nastrojów lub w sytuacji, gdy gracze dochodzą nagle do wniosku, że panika, jakiej ulegli sprowadziła ceny zbyt nisko (przynajmniej w danej chwili). Można powiedzieć, ze jest to fala
złudzeń. Składającym się na nią wzrostom brakuje wiary w kontynuację trendu, typowej dla fal impulsu lub też przeciwnie – są one zbyt silne i jednomyślne, by miały szansę na dłuższą kontynuację.

fala C

Fala C – w tej fazie rynku jego uczestnicy mają już świadomość, że powody, dla których doszło do fali A były racjonalne. Ich zachowanie jest wtedy konsekwencją przyznania się do tego, że nie mieli “racji” biorąc udział w
fali B, rozpoczyna się kolejna fala spadków. W zależności od tego jak szybko i jak wielu graczy dojdzie do wniosku, że jest w błędzie -spadki będą wolne, długotrwałe i wyniszczające psychicznie (dominują postawy typu – “zaraz się odbije”) lub krótkie i gwałtowne – zbyt wielu graczy dochodzi jednocześnie do wniosku, że jest za drogo i w panice zamyka pozycje otwarte w czasie fali B.

KOREKTA

Korekta to 3-falowy ruch, który występuje po 5-falowym impulsie. Poszczególne fale korekt oznaczamy literami A, B, C.
Fala A i C są falami impulsu w korekcie. Fala B jest falą korekcyjną w korekcie.

Ilość pod fal w poszczególnych falach korekty

tabelka

Rodzaje korekt – Korekta PŁASKA

korekta płaska

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

You may also like...