Trendy na Forex

Badanie wysokości wierzchołków oraz dołków cenowych jest jedną z najprostszych metod badania trendu na Forexie. Jeżeli znajdują się on we wzrastającej kolejności, kiedy to występują coraz wyższe dołki oraz szczyty, inwestorzy mogą przyjąć, że aktualnie mają do czynienia z trendem wzrostowym. Z drugiej strony, jeżeli zaobserwowana została sekwencją coraz to niższych szczytów oraz dołków, mogą przyjąć, że to trend spadkowy. W związku z czym, wybycie najbliższego dołka podczas trendu spadkowego lub szczytu podczas trendu wzrostowego jest sygnałem, że trend ten prawdopodobnie dalej będzie kontynuowany.

Ruchy cen przeciwne do kierunku trendu określane są mianem korekt bądź ruchów korekcyjnych. Wbrew obiegowej opinii, określenie trendu, jaki aktualnie występuje na rynku walutowym, nie jest tak istotne. Nie sposób bowiem określić, kiedy dany trend się skończy. Z reguły jest tak, że w momencie, gdy na wykresie wyraźnie zaznaczony jest trend spadkowy bądź wzrostowy, bardzo szybko następuję zmiana sytuacji na rynku walutowym i cały rynek wchodzi w konsolidację. Mimo to, myślę, że znajomość trendu jest pomocna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Statystycznie, większe jest prawdopodobieństwo kontynuacji trendu niż jego zmiany. Dlatego też inwestorzy na Forexie powinni otwierać pozycję zgodnie z aktualnym trendem, rzadziej wbrew niemu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

You may also like...