Analiza wykresów forexowych – trendy na forex

Nie ma mowy o zarabianiu na jakimkolwiek rynku: papierów wartościowych, Forex, czy kontraktów terminowych bez nauczenia się przewidywania przyszłych zachowań kursu. Rzecz jasna nigdy nie osiągniemy pełnej biegłości w tym zakresie, ani tym bardziej pewności, że nasze prognozy się sprawdzą, można jednak osiągnąć wysoką skuteczność w tym zakresie, czyli dojść do perfekcji, w której większość naszych działań prowadzi do zysku i tylko nieliczne kończą się na stracie.

Każdy makler powinien nauczyć się analizy wykresów. To najważniejsza umiejętność, bez której nie sposób wyobrazić sobie sprzedaży. Dzięki danym na wykresie można uzyskać wiele informacji na temat przyszłych zachowań na rynku.

Do tego celu niezbędne jest poznanie takich terminów, jak: trend, poziomy wsparcia, oporu. Przygodę z analizą wykresów należy rozpocząć od wyznaczenia linii trendów. Każdy serwis udostępniający wykresy ma również możliwość przygotowywania na nich funkcji (poprzez rysowanie). Następnie można przejść do bardziej szczegółowej analizy wykresu cenowego.

Trendy na forex

Trendy to utrzymujące się tendencje kursu do zmian w określonym kierunku. Wyróżnia się trzy podstawowe trendy na rynku:

 • trend wzrostowy – hossa, kiedy lokalne minima znajdują się coraz wyżej, cena rośnie.
 • trend spadkowy – bessa, lokalne maksima znajdują się coraz niżej, czyli cena spada.
 • trend boczny – określany jest jako konsolidacja – nie odnotowuje się ani tendencji spadkowych, ani wzrostowych.

Wahania notuje się miej więcej w tym samym zakresie.

W przypadku rynku Forex możemy mówić o dużej płynności, czyli silnych trendach. Podstawowym czynnikiem kształtującym ceny są zachowania innych maklerów. W przypadku trendu wzrostowego mówimy o dużym popycie, czyli sytuacji, kiedy wiele osób kupuje daną parę walutową. Natomiast w przypadku trendu spadkowego zauważa się sytuację odwrotną, kiedy wiele osób sprzedaje daną parę walutową.

O konsolidacji mówimy wtedy, kiedy miej więcej tyle osób kupuje, co sprzedaje daną parę walutową. Trend boczny najczęściej następuje po załamaniu trendu zwyżkowego i zniżkowego. Konsolidacja zazwyczaj kończy się mocnym wybiciem kursu, dlatego najlepiej w jej wypadku nie planować długoterminowych pozycji, by nie zaryzykować zbyt dużej utraty funduszy.

Jak wykorzystać wiedzę o trendach?

 • Najważniejsza zasada to nie otwierać pozycji przeciwko do trendu.
 • Kupujemy, kiedy trend jest wysoko.
 • Sprzedajemy, kiedy zniżkuje.
 • Przy konsolidacji należy zachować ostrożność i po prostu poczekać.
 • Nie oczekujemy, że od razu rozpoznamy momenty załamania trendu. Z czasem również zyskamy tę wiedzę.

Jak wykreślać linie trendu?

Ważną umiejętnością maklera jest wyznaczanie linii trendu, czyli działanie, które pozwala ocenić, kiedy dany trend się rozpoczyna oraz kiedy dochodzi do jego załamania. Można tego dokonać, prowadząc linie proste przez maksima lub minima kursu.

Jak wykreślać linie trendu? Jeśli kurs idzie w górę, oznacza to trend wzrostowy. Następnie należy znaleźć dwa kolejne najniższe kursy i wyznaczyć przez nie prostą, tak, żeby nie przecięła się z wykresem. Jeśli nie ma takiej możliwości, korzystamy z kolejnego niższego punktu i wykreślamy prostą.

Powstała prosta nie powinna przecinać wykresu w żadnym jej punkcie. Jeśli dojdzie do jej przecięcia, będzie to oznaczać możliwość załamania trendu w przyszłości. Jeśli natomiast dojdzie do odbicia, można mówić o kontynuacji trendu. W ramach rozwoju wykresu, należy przedłużać powstającą linię.

Zapamiętaj: w przypadku trendów wzrostowych: linię należy przeprowadzić przez najniższe minima. Natomiast w przypadku trendów spadkowych linię prowadzimy przez najwyższe maksima (należy je tak narysować, by nie przecięły wykresu w żadnym punkcie).

Narysowana linia trendu nie powinna być od razu poprzecinana wykresem. Jeśli wybrane punkty, przez które narysowane miałyby być linie, od razu sprawią, że wykres będzie przecięty, należy poszukać innych punktów: kolejnych najwyższych dla trendu spadkowego i najniższych dla trendu wzrostowego. Zasada ta nie dotyczy ostatniego, najbardziej aktualnego odczytu. Jeśli przecina on rysowaną linię trendu, oznacza to, że trend może się właśnie w tym momencie załamywać.

Jak wykreślić linie kanału?

Jeśli równolegle do linii trendu poprowadzimy drugą linię przez przeciwne ekstremum, otrzymamy kanał. Jeśli kurs zbliża się do granicy kanału, najprawdopodobniej zaraz dojdzie do chwilowego załamania. Przecięcie linii równoległej, tworzącej kanał, z kolei może sygnalizować możliwość zaistnienia większego ruchu zgodnie z trendem.

Jak w praktyczny sposób wykorzystać kanały trendu?

Linia trendu i jej umiejętne wyznaczanie pozwala obserwować sytuację rynkową. Każde odbicie od linii trendu to dobre miejsce, by działać zgodnie z linią trendu. Gdy z kolei dochodzi do przebicia linii trendu, istnieje możliwość jego załamania, czyli czas na zamknięcie wszystkich pozycji związanych z danym trendem.

Najlepszym podejściem jest otwarcie nowej pozycji w punkcie odbicia od linii trendu. Przy założeniu, że każda z nowych pozycji będzie posiadać swoje limity.

Limit „stop loss” należy ustawić nieco pod lub powyżej (w zależności, czy jest to trend wzrostowy czy spadkowy) miejsca, gdzie wykres zetknął się z linią trendu. Wraz z rozwojem trendu zaleca się przesuwanie limitu stop w kierunku kolejnych odbić. W momencie załamania trendu można zmaksymalizować zyski. Jednak w tym celu należy poświęcić ich część dla sprawdzenia, czy właśnie doszło do załamania trendu czy kolejnego odbicia.

Można wybrać też inną strategię: realizować zyski, gdy wykres zbliża się do linii równoległej tworzącej kanał. Jeśli dojdzie do przebicia linii równoległej, możemy zaryzykować i otworzyć małą pozycję zgodnie z wybranym trendem. Pojawią się jednak straty, gdy okaże się, że mieliśmy do czynienia z przebiciem, ale odbiciem.

Poziomy wsparcia i oporu

W analizie wykresu liczą się także takie terminy, jak poziomy wsparcia i oporu, które znajdują się między trendami. Oznaczają one poziomy, z którymi wiążą się pewne zachowania kursu, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem załamania się lub odwrócenia.

W przypadku poziomu wsparcia pojawia się najczęściej przypuszczenie, że kurs już niżej nie spadnie, dlatego istnieje możliwość otwarcia pozycji długiej. Dzięki dużej ilości kupujących na tym poziomie istnieje możliwość zatrzymania spadku cen.

Poziom oporu wiąże się z kolei przypuszczeniem, że kurs już wyżej nie pójdzie, dlatego otwierane są pozycje krótkie. Duża ilość sprzedających na tym poziomie może spowodować zahamowanie dalszego wzrostu ceny.

Skąd biorą się powyższe opory? Powstają na wykresie. Istnieje opinia, ze jeśli kurs załamał się na danym poziomie, to jeżeli cena ponownie zbliża się do danego poziomu, można przypuszczać, że i tym razem go nie pokona.

Poziom wsparcia zostaje przełamany, gdy cena będzie niższa niż on. W ten sposób przechodzi on w poziom oporu. Poziom oporu zostaje przełamany, gdy cena wzrośnie ponad wspomniany poziom. Gdy dochodzi do przełamania poziomu oporu, staje się on poziomem wsparcia. Wiąże się z tym inny termin: testowanie poziomu związany ze zbliżaniem się do poziomu, ale bez jego przebicia lub w przypadku przebicia go nieznacznie.

Jak rozumieć to w praktyce? Mianowicie tak, że trend zwyżkowy załamuje się zazwyczaj na poziomie oporu, a trend zniżkowy na poziomie wsparcia. Jak wykorzystać w praktyce umiejętność wyznaczania poziomu oporu i wsparcia?

Jak praktycznie wykorzystać poziomy?
Ustaliliśmy już, że poziomy wsparcia oraz oporu wskazują na miejsca, w którym trend może się załamać. Gdy ceny osiągają wspomniany poziom lub zaczynają się przybliżać do granicy, dla maklerów to sygnałów dotyczących zmiany trendu oraz wykorzystywania ich w dobry dla siebie sposób.

Warto zapamiętać, że im częściej poziom był testowany, ale nie został złamany, tym jest on istotniejszy. To niejako bariera psychologiczna. Im jest ona silniejsza, tym więcej maklerów zakłada pozycje, które zakładają nieprzełamanie tego poziom. Gdy natomiast zostają przełamane, obserwuje się sytuacją odwrotną, kiedy osoby zaczynają otwierać pozycje odwrotne. Sprawia to, że cena tym bardziej rośnie, im więcej osób wierzyło w załamanie ceny na tym poziomie.

Jak praktycznie wykorzystać poziomy?

Ustaliliśmy już, że poziomy wsparcia oraz oporu wskazują na miejsca, w którym trend może się załamać. Gdy ceny osiągają wspomniany poziom lub zaczynają się przybliżać do granicy, dla maklerów to sygnałów dotyczących zmiany trendu oraz wykorzystywania ich w dobry dla siebie sposób.

Warto zapamiętać, że im częściej poziom był testowany, ale nie został złamany, tym jest on istotniejszy. To niejako bariera psychologiczna. Im jest ona silniejsza, tym więcej maklerów zakłada pozycje, które zakładają nieprzełamanie tego poziom. Gdy natomiast zostają przełamane, obserwuje się sytuacją odwrotną, kiedy osoby zaczynają otwierać pozycje odwrotne. Sprawia to, że cena tym bardziej rośnie, im więcej osób wierzyło w załamanie ceny na tym poziomie.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Analiza wykresów forexowych - trendy na forex, 5.5 out of 10 based on 4 ratings

Użytkownicy trafili tu po frazach:

 • przesuwanie wykresu funkcji f(x)
 • rysowanie wykresow
 • program do rysowania wykresow x y
 • rysowanie wykresow funkcji

You may also like...