Category: Analiza techniczna forex

Co to jest poziom psychologiczny na Forex?

Co to jest poziom psychologiczny na Forex?

Zwrotem „poziom psychologiczny” zwykło się określać okrągłą wartość ceny określonej waluty – 1.400 czy 1.500 albo poziomy o mniejszej istotności, w których na drugim miejscu po przecinku występuje „piątka” – 1.450, 1.4600, 1.4700. Określenie...

Jak zidentyfikować poziom cenowy na Forex?

Jak zidentyfikować poziom cenowy na Forex?

Istotne poziomy powstają w momencie szczególnych wydarzeń na rynku. Dla przykładu – wypełnienie formacji technicznej albo też moment, gdy oczy wszystkich inwestorów zwrócone są w ich kierunku, w dodatku decyzje inwestycje opierane są o...

Jak wykorzystać średnie, którą bazując na innych ramach czasowych?

Jak wykorzystać średnie, którą bazując na innych ramach czasowych?

Sam, jak już pisałem wcześniej, stosuję tylko średnie 50EMA, każda z nich nałożona jest na inną ramę czasową odpowiednią do mojego portfela inwestycyjnego. Żeby zobaczyć na jednominutowym wykresie 50EMA z wykresu pięciominutowego, trzeba nałożyć...

Sentyment rynku a średnia krocząca

Sentyment rynku a średnia krocząca

Korzystam tylko z jednej średniej, inwestując na Forexie. Jej pełna nazwa brzmi – 50-okresowa wykładnicza średnia krocząca (ang. 50 exponential moving average). Na bazie własnych doświadczeniach mogę stwierdzić, że nałożenie większej ilości średnich ma...

Nieprawdziwe przebicia i pułapki na Forex

Nieprawdziwe przebicia i pułapki na Forex

Ruch ceny na rynku walutowy jest ciągły – zmienia się ona w górę lub w dół, dlatego też przyjmuje się założenie, wedle którego w długim okresie cena nie przekracza pewnego poziomu, jednak może przebić...

Określanie Konsolidacji na Forex

Określanie Konsolidacji na Forex

Konsolidację winien umieć określić każdy inwestor, nieważne czy początkujący czy już zaawansowany. Jest to bowiem bardzo ważny sposób zachowywania się ceny, to tzw. boczny ruchu ceny. Sytuacja, w której na rynku w danym okresie...

Trendy na Forex

Trendy na Forex

Badanie wysokości wierzchołków oraz dołków cenowych jest jedną z najprostszych metod badania trendu na Forexie. Jeżeli znajdują się on we wzrastającej kolejności, kiedy to występują coraz wyższe dołki oraz szczyty, inwestorzy mogą przyjąć, że...

Rozkład sił byków oraz niedźwiedzi na Forex

Rozkład sił byków oraz niedźwiedzi na Forex

W mniejszym rozdziale publikacji spróbuję zobrazować Ci, jak prezentuje się rozkład sił byków oraz niedźwiedzi – czyli po prostu osób, które kupują oraz tych, które sprzedają określone waluty podczas przykładowej sesji. Wartość danej waluty...

Jak analizować wykresy na Forex?

Jak analizować wykresy na Forex?

Należy mieć na uwadze fakt, że wykresy oparte na danych z rynku walutowego mają inną charakterystykę od wykresów indeksów giełdowych, akcji a nawet towarów. Rynek niedźwiedzia bądź byka zmienia się bez ostrzeżenia, bardzo szybko....

Formacje kontynuacji

Formacje kontynuacji

Są rzadziej spotykane niż formacje odwrócenia. Są typowe dla ustalonego trendu i potwierdzają jego kontynuację. Trójka hossy i trójka bessy Tworzone są przez 5 świec. Charakterystyczne dla nich jest to, że pierwsza i ostatnia...