Formacje kontynuacji

Są rzadziej spotykane niż formacje odwrócenia. Są typowe dla ustalonego trendu i potwierdzają jego kontynuację.

Trójka hossy i trójka bessy

Tworzone są przez 5 świec. Charakterystyczne dla nich jest to, że pierwsza i ostatnia ma kolor zgodny z trendem. Druga i trzecia ma kolor odmienny, przeciwny do trendu. Kolor trzeciej może pozostać obojętny.
Pierwsza i piąta świeca ma wysoki korpus. Natomiast trzy kolejne są krótsze. Są to silne formacje, dla których potwierdzenie nie jest konieczne.

Rozstanie

Formacja ta składa się z dwóch świec o tym samym poziomie otwarcia, ale mające przeciwne kolory. Druga świeca to świeca marubozu zamknięcia.
Formacja ta wymaga potwierdzenia. Jest nim otwarcie kolejnej świecy, która powinna być powyżej dla trendu wzrostowego i poniżej dla trendu spadkowego.

Uderzenie trójki

Formacja ta składa się z czterech świec. Pierwsze trzy to formacja trzech białych żołnierzy lub trzech czarnych kruków, czwarta świeca jest dla nich przeciwstawna. Jest to też świeca wysoka, najwyższa ze wszystkich.
Nie wymagają one potwierdzenia. Uderzenie trójki sugeruje kontynuację trenu.

Po szyją, na szyi oraz wyrzucenie

Teoretycznie były to formacje używane jedynie na giełdzie papierów wartościowych. Dzisiaj można je stosować także na rynku Forex.

Są to formacje kontynuacji, które składają się z dwóch świec, pierwsza jest zgodna z trendem, kolejna jest mu przeciwna. Otwarcie drugiej świecy następuje poniżej zamknięcia świecy pierwszej. Jej zamknięcie następuje poniżej zamknięcia świecy pierwszej, na równi lub powyżej tego zamknięcia.
Formacja ta wymaga potwierdzenia w kolejnej świecy: utrzymania trendu lub spadku przy następnej świecy.

Analiza formacji

Analiza formacji jest bardzo ważna. Nie można jej jednak traktować jako jedynej i samo wystarczającej. Powinna ona stanowić jedynie część strategii.

Najlepiej połączyć ją z analizą wskaźników technicznych, co poprawia skuteczność handlowania. Trzeba pamiętać, że im formacja jest wyraźniejsza, tym więcej maklerów ją dostrzeże i tym łatwiej będzie można na niej zarobić. Zachowywanie się jak ogół to bowiem najlepsza strategia zarabiania na rynku Forex.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Formacje kontynuacji, 10.0 out of 10 based on 1 rating

You may also like...