Formacje odwrócenia i kontynuacji

Formacie na wykresach świecowych dzielą się na:

  • formacje odwrócenia
  • formacje kontynuacji

Niektóre z nich wymagają potwierdzenia odwrócenia trendu. Inne takiego potwierdzenia nie wymagają, choć dobrze je mieć. Takim potwierdzeniem w przypadku formacji odwrócenia trendu zniżkowego będzie przykładowo otwarcie na wyższym poziomie następnego poziomu z jeszcze wyższym zamknięciem.
Pomocne okazują się wskaźniki analizy technicznej dla oceny sygnałów powstających przez układy świec.

Przyjrzyjmy się bliżej formacjom odwrócenia. Tworzą je układy świec sugerujące załamanie trendu. Jest ich zazwyczaj dużo i obserwuje się je częściej niż formacje kontynuacji.

Niestety formacje odwrócenia nie dają 100% pewności załamania trendu. Jednak po stwierdzeniu danej formacji załamanie rynku jest bardzo prawdopodobne. By mieć większą szansę, że ocena jest prawidłowa, warto szukać potwierdzenia. Stanowi je na przykład poruszanie ceny we wskazanym przez formację kierunku. Sygnałem może być informacja od innego systemu (np. pochodzące od wskaźników analizy technicznej).

Gdy obserwuje się formację odwrócenia trendu wzrostowego, dochodzi do otwarcia pozycji krótkich, co powoduje często spadek cen i załamanie trendu wzrostowego.

Młot i wisielec

Tworzone są przez pojedynczą świecę typu parasolka, która nazywana jest młotem lub wisielcem. Jeśli znajduje się na szczycie trendu wzrostowego, jest to wisielec. Jeśli z kolei znajduje się na szczycie trendu spadkowego, nazywana jest młotem.

Ważne są również potwierdzenia. Dla młota będzie to otwarcie kolejnego okresu na wyższym poziomie i jeszcze wyższy poziom zamknięcia. Dla wisielca będzie to otwarcie kolejnego okresu na niższym poziomie i zamknięcie na jeszcze niższym. Formacja młota występuje na zakończenie trendu spadkowego (najlepiej gdy tworzy go biała parasolka). Wisielec kończy trend wzrostowy, korzystniej gdy tworzy go czarna parasolka. Nie jest to jednak bardzo istotne. Nie ma znaczenia, jaki będzie kolor świecy.

Objęcie hossy i bessy

Formację tę tworzą dwie świece. Druga jest większa od pierwszej, a pierwsza cała zawiera się w drugiej. Cienie nie mają tutaj większego znaczenia. Istotne jest, by świece były odmiennych kolorów.

Hossa i bessa to dwie przeciwne dla siebie formacje. Potwierdzeniem dla nich jest cena kolejnej otwartej po nich świecy. Jeśli po objęciu hossy, cena następnej świecy będzie wyższa, wtedy odwrócenie trendu spadkowego jest prawdopodobne. Natomiast po objęciu bessy, kolejna świeca, która ma wyższą wartość od ceny drugiej świecy w formacji, sugeruje odwrócenie trendu spadkowego. Załamanie trendu wzrostowego możliwe jest po objęciu bessy i otwarciu następnej świecy na niższym poziomie.

Harami

Harami przypomina pod pewnymi względami formację objęcia, ale wyróżnia się przeciwstawnym ułożeniem świec. Wśród nich wyróżnia się harami hossy i bessy.

Ważnym potwierdzeniem dla harami hossy będzie zamknięcie okresu na wyższym poziomie. Z kolei dla harami bessy zamknięcie na niższym poziomie trzeciej świecy.

Wysoka świeca powinna odnosić się kolorem do potwierdzenia trendu. Świeca mniejsza powinna zawierać się w granicach zamknięcia i otwarcia świecy poprzedniej. Cienie nie mają znaczenia.

Krzyż Harami

Krzyż Harami to specyficzna odmiana formacji harami, mocniejszą niż klasyczne harami. W jego przypadku druga świeca jest świecą Doji. Nie ma potrzeby potwierdzenia tej formacji. Najczęściej krzyż Harami sugeruje odwrócenie trendu.

Zatrzymanie

Formacja nazywana Zatrzymanie tworzona jest przez jedną świecę: marubozu otwarcia. Wymaga potwierdzenia.

Otwarcie świecy powoduje powstanie lokalnego minimum lub maksimum. Potwierdzeniem jest otwarcie na niższym lub wyższym poziomie kolejnej świecy.

Spotkanie

Dla tej formacji potrzebne jest potwierdzenie. Jest to bowiem słaba formacja, która może mieć formę spotkania hossy lub bessy, w zależności od tego, w jakim trendzie występuje.
Tworzą ją dwie świece o tych samych kolorach, w których kursy zamknięcia znajdują się na tych samych poziomach. Kolor pierwszej odpowiada aktualnemu trendowi.
Potwierdzeniem jest otwarcie następnej świecy na wyższym lub niższym poziomie względem otwarcia drugiej świecy w formacji.

Przenikanie i zasłona ciemnej chmury

To formacja odwróconego trendu spadkowego. Czym innym jest zasłona ciemnej chmury typowa dla trendu wzrostowego.
Potwierdzenia dla tych świec nie są konieczne.

Trzech białych żołnierzy i trzy czarne kruki

Formacje te tworzą trzy kolejne świece w tym samym kolorze. Trzech białych żołnierzy tworzą trzy białe świece, z czego każda kolejna otwierana jest na wyższym poziomie niż poprzednia. Stanowi ona odwrócenia bessy: trendu spadkowego.

Formacja trzech czarnych kruków to przeciwieństwo poprzedniej formacji. Składa się ona z trzech kolejnych czarnych świec, z których każda posiada otwarcie na niższym poziomie niż poprzednia. Trzy czarne kruki to formacja, która stanowi sygnał odwrócenia trendu wzrostowego. Potwierdzenie dla tych formacji nie jest konieczne.

Wewnętrzna trójka wzrostowa i wewnętrzna trójka spadkowa

Formacje te składają się z trzech świec, z których pierwsza ma kolor typowy dla poprzedniego trendu, a następne mają kolor przeciwny.

Wewnętrzna trójka wzrostowa to formacja odwróconego trendu spadkowego. Natomiast wewnętrzna trójka spadkowa to formacja odwróconego trendu wzrostowego. Druga świeca zawiera się w pierwszej, tworząc harami.

Formacje te są raczej silnymi formacjami. Nie ma potrzeby ich potwierdzenia. Dwie pierwsze świece tworzą formację harami, a trzecia ją potwierdza.

Zewnętrzna trójka wzrostowa i zewnętrzna trójka spadkowa

Stanowią potwierdzenie dla formacji objęcia. Dwie pierwsze świece tworzą formacje objęcia, a trzecia stanowi jej potwierdzenie. W ten sposób tworzona jest silna formacja, która nie wymaga dalszych potwierdzeń.
Formacje trójek stanowią silne potwierdzenie odwrócenia trendu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Formacje odwrócenia i kontynuacji, 1.0 out of 10 based on 1 rating

You may also like...