Nieprawdziwe przebicia i pułapki na Forex

Ruch ceny na rynku walutowy jest ciągły – zmienia się ona w górę lub w dół, dlatego też przyjmuje się założenie, wedle którego w długim okresie cena nie przekracza pewnego poziomu, jednak może przebić go na krótki okres, wracając potem do swojego poprzedniego poziomu. To właśnie w momencie przebijania się ceny przez dany lokalny dołek bądź te szczyt możemy spodziewać się, iż z wysokim prawdopodobieństwem nastąpi dynamicznych ruch w kierunku owego wybicia ceny. Wobec tego na rynku ukształtuje się nowy trend.

W nieco innych słowach, pod hasłem „fałszywe przebicia oraz pułapki” kryją się sytuacje na rynku walutowym, w których to cena wybija określony dołek lub szczyt, jednak nie skutkuje się to tworzeniem się trendu zgodnego z kierunkiem ruchu, a wręcz przeciwnie – rynek zawraca, zmieniając tym samym kierunek na przeciwny do kierunku przebicia ceny. To zjawisko jest stosunkowo trudne do predykcji, ukazuje jednocześnie rzeczywistą siłę zarówno byków, jak i niedźwiedzi. Z reguły fałszywe przebicia oraz pułapki są dużym zaskoczeniem dla inwestorów na rynku walutowym, to właśnie na bazie emocji uczestników rynku wynikających z tego elementu zaskoczenia dochodzi do bardzo dynamicznych ruchów cenowym, których kierunek jest przeciwny do kierunku fałszywego przebicia. Dlatego też inwestując na Forexie, często zadawaj sobie pytanie o to, gdzie w tym momencie znajdują się inni inwestorzy, w jaki sposób mają ustawione zlecenia typu stop loss. Staraj się wykorzystywać wnioski z tej analizy do nadania większej dynamiki Twojemu portfelowi inwestycyjnemu – inwestować w tym samym kierunku co zlecenia obronne złożone przez przestraszonych i uciekających z rynku inwestorów. Tą sytuację możesz wykorzystać na swoją korzyść. Na poniższym rysunku znajdziesz pułapki „zastawione” na byki oraz szybkie ruchy ceny skierowane w dół. Zapewne były one umacniane zleceniami stop loss inwestorów, którzy grają na zwyżki.

Masz już niezbędne informacje pozwalające na określenie ruchów ceny, wobec tego spróbujmy wspólnie podsumować ten temat. Rynek walutowy porusza się wedle trendów opartych na falach impulsowych, których kierunek jest zgodny z kierunkiem trendu, oraz na falach korekcyjnych, których kierunek jest przeciwny do kierunku aktualnego trendu. Na Forex-ie bardzo często możemy obserwować zjawisko konsolidacji, w wyniki którego może dojść do odwrócenia się trendu albo też do jego kontynuacji.

Zjawisko, w którym rynek bardzo szybo zmienia kierunek mimo wybicia dołka bądź szczytu w kierunku aktualnego trendu – określane jest mianem pułapki bądź fałszywym przebiciem.
Na rysunku pierwszym znajduje się trend wzrostowy, co można wywnioskować z obecności fal impulsowych D1–W2, D3–W4,D5–W6, jak fal korekcyjnych W2–D3, W4–D5, W6–D7. Wierzchołek W8 nie przebił wierzchołka W6, wobec tego nastąpiło zjawisko konsolidacji. Dopiero przebicie wierzchołka W6 jest sygnałem, wedle którego trend wzrostowy z wysokim prawdopodobieństwem będzie kontynuowany.

W tym momencie na wykresie wyrazi widać niższy dołek (W8 znajduje się niżej niż W6) oraz stan konsolidacji na rynku (nie doszło do przebicia W6 przez W8, jak i D5 przez D7). By nastąpiła zmiana trendu potrzebne jest tylko przebicie dołka D7. To nastąpiło w momencie, który pozwoliłem sobie zaznaczyć strzałką na owym wykresie. Cena po dynamicznym ruchu zakończonym przebiciem dołka D7 rozpoczęła tym samym nowy trend spadkowy, wyznaczając niższy dołek D9. Wierzchołek oznaczonym symbolem W10 wciąż znajduje się w dużej odległości od wierzchołka W8. Ten rodzaj zachowania się ceny wynika ze słabości byków oraz tego, że brakuje inwestorów, którzy chcą grać na zwyżkę euro. Wybicie dołka W9 tylko potwierdza powstanie nowego trendu spadkowego.

Na wykresie numer 2 znajduje się klasyczna konsolidacja utworzona z coraz ciaśniej ulokowanych wierzchołków i dołków. Dopiero przebicie ceny poza ograniczenia konsolidacji (zaznaczone poziomymi liniami) wskazuje z wysokim prawdopodobieństwem kierunek ruchu ceny. W praktyce, transakcje dokonywane są dużo wcześniej – w momencie, gdy cena przekroczy najniższy wierzchołek bądź też najwyższy dołek w strukturze konsolidacji. Na wykresie miejsca te oznaczone zostały odpowiednio W1 i D2.

Z kolei na wykresie trzecim możemy zobaczyć typową pułapkę na byki. W tym wypadku ostatni wierzchołek wybitny jest w trendzie wzrostowym, jednak osoby, które grają spadki (niedźwiedzie) swoją siłą sprawiły, że na rynku mamy do czynienia z konsolidacją. Tego typu zjawisko wynikało ze słabość osób, które grają na wzrosty (byki).
Nad czerwoną strzałką znajduje się poziom, na którym znajdował się ostatni dołek w obszarze konsolidacji. Gdy inwestorzy zobaczyli słabnącą siłę trendu spadkowego oraz nieudane próby wyjścia z konsolidacji, zmienili swoje podejście do aktualnej sytuacji na rynku walutowym. Zaczęli składać zlecenia sprzedaży waluty zaraz pod ostatnim dołkiem, co sprawiło, że na wykresie możemy zauważyć nagłą falę wyprzedaży.

Zbliżone zachowanie ceny możemy zobaczyć na wykresie umieszczonym poniżej. W tym wypadku również mamy do czynienia z nieudaną próbą wybicia ostatniego szczytu, czego efektem była szybka przecena. Kiedy najbliższy dołek w obszarze konsolidacji został pokonany, na rynku pojawił się trend spadkowy.

Wszystkie opisane wyżej sytuacje można również zobrazować, stosując tzw. świece japońskie. Dzięki nim dostajemy lepszy obraz tego, co dzieje się w niższych ramach czasowych wewnątrz pojedynczej świecy bądź wewnątrz całej formacji świec. Jak już zapewne wiesz, świeca japońska składa się czterech, bardzo ważnych elementów – poziomu otwarcia i zamknięcia świecy, minimalną i maksymalną cenę, która została zarejestrowana w danych obszarze czasowym.
Poniżej znajdziesz interpretacje świec, które znajdują się rysunku numer 2 – dzięki świecom szybko dowiesz się, jak zachowują cię ceny na rynku walutowym.

Umiejętność poprawnej interpretacji świecy japońskiej zdecydowanie ułatwia proces inwestowania na rynku walutowy, mając wymierny wpływ na rezultaty spekulacji na Forexie.

Świeca A ilustruje trend wzrostowy w przypadku niższych interwałów czasowych. Przyjmijmy założenie, że świeca ta dotyczy okresu 4 godzin. W takim wypadku możemy się spodziewać 5 oraz 1-minutowych fal impulsywnych oraz krótkich fal korekcyjnych, które zostaną zobrazowane na wykresie. Im dłuższa jest świeca wzrostowa oraz im krótszy jest określający ją interwał czasowy, tym bardziej dynamiczny jest ruch ceny w niższych ramach czasowych.

Świeca B ilustruje przeciwne zjawisko. Schodząc na niższą ramę czasową, możemy zauważyć silny trend spadkowych. Świeca C obrazuje z kolei odmienną sytuację. Nie musimy analizować niższych interwałów czasowych, by wiedzieć, że w tych obszarach ma miejsce konsolidacja. Ten rodzaj świecy odzwierciedla pewność inwestorów w odniesieniu do dalszych ruchów ceny na rynku walutowym. Jak już dobrze wiesz, to sygnał, że trend może się zaraz zmienić. Wobec tego dobrze by było zwracać uwagę na tego rodzaju świecie japońskie. Ta sama uwaga tyczy się świec „doji” oraz wysokiej fali. Ich kształt wynika ze zjawiska konsolidacji obecnego na niższych ramach czasowych. Pod literą D zgromadziłem grupę trzech świec, które swoją formacją przypominają zawężający się trójkąt. Jest to wysoce konsolidacyjny układ. Dalszych ruch ceny może wynikać tylko z wybicia poza minimum albo maksimum całej formacji świec.

Świeca E określana jest też mianem prospadkowej, ponieważ wewnątrz świecy trend wzrostowy zawrócił, a cena cofnęła się blisko poziomu otwarcia. Ten rodzaj świecy japońskiej mógł zostać uformowany przez fałszywe wybicie wierzchołka bądź też fałszywe wybicie z konsolidacji w trendzie wzrostowym, w przypadku niższego interwału czasowego. Często takie świece określa się mianem spadającej gwiazdy. Kolor korpusu świecy nie jest aż tak ważny, często jest biały albo czarny.

Świeca F stanowi odwrotność świecy E, określana jest mianem młota i jest prowzrostowa. W tym wypadku kolor korpusu też nie gra większej roli.

Świece G są układem, który składa się z dwóch długich świec. Formacja ta nazywana jest Railway Track, przypomina ona bowiem swoim wyglądem tory kolejowe. Podobnie jak świeca E również jest prospadkowa. Silny trend wzrostowy w pierwszej ze świec został zniesiony i wyhamowany w świecy drugiej. Wynika z tego, że byki są słabsze, a niedźwiedzie rosną w siłę, szykując się do sprowadzenia ceny na niższe poziomy.

Pod literą H umieściłem formację złożoną z trzech świec, która często określana jest mianem gwiazdy porannej. Trend spadkowy z pierwszej świecy ulega osłabieniu, w efekcie czego powstaje świeca szpulka (ta pośrodku), która określa stan konsolidacja. Trzecie ze świec oznacza trend wzrostowy.

Jeżeli zeszlibyśmy na niższą ramę czasowa, naszym oczom ukazałaby się, znana już z poprzedniej części publikacji, formacja głowy z ramionami, która jest sygnałem nadchodzących wzrostów. To wszystko sprawia, że możemy zaoszczędzić sporo czasu, co jednak bardziej istotne – nasza orientacja w bieżącej sytuacji na rynku walutowym jest na dużo wyższym poziomie.

Ten sposób fluktuacji notowań trend-> konsolidacja -> trend -> konsolidacja, opisany w tym rozdziale, jest podstawą do zrozumienia zasad kształtowania się cen na Forexie, to zasada, która prawdopodobnie już nigdy się nie zmieni. Wynika to faktu, że wycena notowań instrumentów wynika z wypadowej subiektywnych podstaw inwestorów. One z kolei są mocno skorelowane z emocjami – strachem i zachłannością, które są dodatkowo umacniane wizją szybkiego zarobku, ale też równie szybkiej utraty kapitału.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Nieprawdziwe przebicia i pułapki na Forex, 7.5 out of 10 based on 2 ratings

You may also like...