Rozkład sił byków oraz niedźwiedzi na Forex

W mniejszym rozdziale publikacji spróbuję zobrazować Ci, jak prezentuje się rozkład sił byków oraz niedźwiedzi – czyli po prostu osób, które kupują oraz tych, które sprzedają określone waluty podczas przykładowej sesji. Wartość danej waluty jest tym wyższa w momencie, im więcej inwestorów jest zainteresowanych jej kupnem. Jeśli zaś wiele inwestorów chce sprzedać określoną walutę, jej wartość, a zarazem cena, spada. To wszystko sprawia, że na rynku walutowym non-stop dochodzi do zmiany wyceny waluty, co na wykresie jest zaznaczone jako spadki oraz wzrosty określonych instrumentów finansowych.

Czerwień jest kolorem, który oznaczona jest dominacja niedźwiedzi, natomiast zieleń – byków. Jeśli na wykresie obie barwy zaczynają się przenikać, oznacza to, że siły osób kupujących oraz sprzedających walutę są w równowadze, a na rynku walutowym zachodzi zjawisko konsolidacji. To moment, w którym inwestor powinien mieć się na baczności. W tej sytuacji po żadnej ze stron nie dominującej grupy inwestorów, a takiej sytuacji powinniśmy w swoich inwestycjach unikać.

Zadaniem inwestora jest wyszukiwanie takich obszarów na wykresie, w których z prawdopodobieństwem bliskim jeden albo byki albo niedźwiedzie zdominują rynek, przejmując na nim kontrolę. To właśnie umiejętność identyfikacji takich obszarów jest kluczowym elementem sukcesów podczas inwestycji na rynku walutowym. W chwili gdy jedna z grup inwestorów (niedźwiedzie bądź byki) przejmuję kontrolę na Forexie, z reguły można zaobserwować szybkie ruchy ceny walut, co jest dobrą okazją inwestycyjną. Jako inwestor powinieneś robić wszystko, by znaleźć się w grupie inwestorów, która zdominowała w danym momencie rynek. Zmieniać swoją pozycję, gdy tylko zauważysz pierwsze symptomy zamiany sił, oraz trzymać ją aż do momentu, gdy rynek zostanie dominowany przez przeciwną grupę inwestorów. W praktyce jednak nie jest to takie proste. Taki styl gry wymagałby od inwestora nieustannego podążania z kierunkiem rynku, za wszelką cena unikanie płynięcia pod prąd. W praktyce jest to utopia, odrealniony styl gry. Jednakże właśnie na tym polega trudna sztuka poprawnego analizowania sytuacji na rynku oraz budowania swojej strategii inwestycyjnej. Wobec tego tak ważne jest, by celnie identyfikować tą wewnętrzną grę pomiędzy niedźwiedziami a bykami na rynku walutowym. Im trafniejsze nasze oceny, tym większe szanse na sukcesy inwestycyjne.

Na rysunku zamieszczonym powyżej możesz zobaczyć sytuację, w której dochodzi do zamiany sił na rynku Forex – z dominacji byków na dominację niedźwiedzi i odwrotnie – w określonych etapach rozwoju sytuacji na owym rynku walutowym. Fala, która nadałem nr 1, oznacza wzrost określonej pary walutowej. W początkowym okresie wzrostu aktywność osób kupujących jest na najwyższym poziomie, ponieważ cena wydaje się być wtedy dla przeciętnego inwestora najbardziej atrakcyjna. Z upływem czasu oraz umocnieniem się określonej waluty, coraz mniej osób jest skłonnych dokonać transakcji zakupu waluty, co sprawia, że grupa inwestorów kupujących ową walutę ulega zmniejszeniu, tym samym jej siły maleją. W tym samym jednak czasie osoby, które otwierają długie pozycje w początkowym okresie wzrostów, coraz bardziej ochoczo podchodzą do realizacji osiągniętych zysków, tym samym do sprzedaży danej waluty.

Końcowy etap oznacza punkt krytyczny, w którym siła popytu wynikająca z aktywności byków jest w równowadze z podażą wywołaną działalnością niedźwiedzi. Po tym etapie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. korekty na rynku walutowym. To ruch korekcyjny w okresie wzrostowego trendu, spowodowany chęcią realizacji zysków osiąganych w poprzedzającym go ruchu zwyżkowym. Presję podażową dodatkowo nasilają zlecenia obronne stop loss. Podczas przeceny zachodzi zjawisko wyhamowania spadków, ponieważ w aktualnym w tym czasie na rynku trendzie wzrostowym cena staje się coraz mniej atrakcyjna dla kupujących. Wówczas inwestorzy zainteresowaniu kupnem określonej waluty czekają na pierwsze symptomy zakończenia się korekty spadkowej. Jeśli je dostrzegą, szybko przechodzą do działania, kupując określoną walutę. Zjawisko to na wykresie zostało zaznaczone nr 3. Jak pewnie zauważyłeś, fala trzecia jest lustrzanym odbiciem fali pierwszej. Jedyną różnicą jest ukształtowanie się na jej szczycie konsolidacji, co zobrazowane jest formacją głowy z ramionami. Podczas jej występowania dominacja niedźwiedzi stała się mocniejsza. Pomimo faktu, że na rynku nie doszło do przeceny, ale tylko do mocnego wyhamowania wzrostów wartości. W takich momentach rynek jest mocno niezdecydowany, co sprawia, że bardzo szybko jedna z grupy inwestorów może sprawnie przejąć kontrolę na rynku. Fala ta ma swój początek w gwałtownej przecenie – dominacji niedźwiedzi, kiedy to cena znalazła się niedaleko prawego ramienia formacji głowy z ramionami. Wraz ze spadkami siła podażowa jest coraz słabsza, za to przybywa coraz więcej kupujących.

Fala oznaczona na wykresie numerem pięć obrazuje podobne zjawisko, jakie występowało w przypadku fali numer jeden oraz trzy. Fala numer sześć jest alternatywną falą, która mogłaby powstać w momencie wybicia ceny poza szczyt formacji z głowy z ramionami. Mogłoby to aktywizować sporą liczbę oczekujących na realizację zleceń kupna, zleceń stop loss inwestorów, którzy otworzyli krótkie pozycje, czekając na wykształcenie się kolejnego trendu spadkowego lub wystąpienie korekty na rynku. Z tego właśnie powodu zakładamy, że wyłamanie górą tej formacji zwrotnej oraz struktury konsolidacji może być przyczyną rychłego opanowania rynku przez byków.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

You may also like...