Sentyment rynku a średnia krocząca

Korzystam tylko z jednej średniej, inwestując na Forexie. Jej pełna nazwa brzmi – 50-okresowa wykładnicza średnia krocząca (ang. 50 exponential moving average). Na bazie własnych doświadczeniach mogę stwierdzić, że nałożenie większej ilości średnich ma negatywny wpływ na decyzje spekulacyjne, a właściwie na skutek tychże decyzji. Średnia, z której korzystam, nie obrazuje zawsze aktualnego trendu na rynku. Do jego badania służą mi analiza kilku ostatnich wierzchołków i dołków na wykresie. Kierunek oraz położenie 50-okresowej średniej kroczącej obrazuje kierunek sentymentu rynku, jak i dynamikę spadków bądź wzrostów ceny. Znowu, bazując na własnym doświadczeniu inwestycyjnym, mogę powiedzieć, że najlepsze efekty mają inwestycję prowadzone w tym samym kierunku co ta średnia.

Warto również zwrócić uwagę na położenie średniej względem ceny. Jeśli cena jest wyższa od średniej, bardziej korzystne jest otwieranie długich pozycji. Jeśli natomiast cena znajduje się poniżej średniej – pozycje krótkie. Oprócz tego zauważyłem, że 50-okresowa średnia krocząca dobrze spełnia się w funkcji wsparcia oraz oporu.

Powyższy wykres obrazu sposób, w jaki pojedyncza średnia może okazać się pomocna w ocenie kierunku inwestycji. Warto zauważyć, że średnia 50-okresowa bardzo dobrze spełnia się w roli punktów wsparcia i oporów w momencie, gdy cena znajduje się w jej bliskim otoczeniu.

Średnia 50EMA jest moim zdaniem jednym z najlepszych punktów odniesienia na wykresie, na bazie których podejmujemy decyzje inwestycyjne. Co ważne, spełnia swoją rolę na każdej ramie czasowej – począwszy od wykresu jednominutowego do wykresu tygodniowego.

Spłaszczenie bądź też kilkukrotne przecinanie tej średniej przez cenę może obrazować stan konsolidacji w określonej ramie czasowej. To kolejna wskazówka – na rynku nie sposób wyróżnić dominującą grupę inwestorów – owa równowaga popytu oraz podaży może w najbliższej przyszłości doprowadzić do dominacji byków lub niedźwiedzi, w momencie przebicia lokalnego szczytu bądź (odpowiednio) dołka.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

You may also like...